Zgłoszenia patentowe ?>

Zgłoszenia patentowe

W związku z realizacją projektu badawczego „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych” konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Aurismed S.A., Signovia International Sp z o.o. podjęło decyzję o objęcie ochroną patentową wyników projektu.

Zgłoszenie patentowe nr P.415730 obejmuje: „Sposób kalibracji implantu akustycznego ucha środkowego pacjenta podczas operacji tympanoplastycznych oraz układ do stosowania tego sposobu”. Twórcami powyższych rozwiązań są: Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk, Prof. dr hab. Krzysztof Morawski, Dr Rafael Delgado, Maria Alicja Małkowska.

          innotech