Popularyzacja nauki ?>

Popularyzacja nauki

Wiedza jest bogactwem i dobrem ogólnym, które jest warunkiem rozwoju cywilizacji i do którego prawo ma każdy, stąd obowiązkiem naukowca jest działać tak, by skutecznie rozpowszechniać efekty prowadzonych badań.

Wyniki prac b+r realizowanych w kierowanej przez Prof. dr Kazimierza Niemczyka klinice opracowywane są w taki sposób, aby z łatwością trafiały nie tylko do środowiska naukowego, ale i do szerszego grona odbiorców: przedsiębiorców, społeczeństwa, organizacji pozarządowych. Aktywna promocja nauki ma miejsce podczas organizowanych konferencji, do udziału w których zapraszani sią nie tylko naukowcy, ale i bezpośrednio zainteresowani wynikiem prac badawczych przedsiębiorcy oraz pomocne w propagowaniu nauki instytucje.

Wyniki prac badawczych opracowywane sią z wykorzystaniem interaktywnych form przekazu, aby z łatwością trafiały do zróżnicowanego grona odbiorców. Promocja nauki odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


„Zaburzenia równowagi wieku podeszłego. Diagnostyka i leczenie”
projekt Kliniki i Katedry Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Strona projektu


„Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych”
projekt Kliniki i Katedry Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Strona projektu