Działalność medyczna ?>

Działalność medyczna

Medycyna XXI wieku oparta jest na innowacyjnych rozwiązaniach biotechnologicznych, a jej zadaniem jest nie tylko wydłużenie ludzkiego zdrowia, ale także działania w celu na podniesienia komfortu życia pacjenta. Przyczynia się do tego szybka diagnostyka medyczna i spersonalizowane leczenie budowane na indywidulanych potrzebach pacjenta.

Współcześni odbiorcy usług medycznych mają coraz większą świadomość – jako klienci zakładów opieki zdrowotnej – oczekują zindywidualizowanych na potrzeby własnego organizmu usług medycznych opartych na wiedzy.

Misją realizowaną przez Prof. dr hab. Kazimierza Niemczyka jest prowadzenie spersonalizowanej działalności medycznej opartej na najnowszych rozwiązaniach światowej medycyny.


DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA
1997 – Wprowadzenie w Klinice operacji guzów kąta mostowo-móżdżkowego
2000 – Rozpoczęcie i kierowanie programem leczenia głuchoty za pomocą implantów ślimakowych
2004 – Wprowadzenie leczenia choroby Meniera za pomocą przecięcia nerwu przedsionkowego.
2004 – Wprowadzenie leczenia operacyjnego nowotworów części szyjnej przełyku z rekonstrukcją poprzez podciągnięcie żołądka (metoda pull up) we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
2004 – Wprowadzenie monitoringu śródoperacyjnego narządu słuchu u pacjentów operowanych z powodu patologii tylnego dołu czaszki
2004 – Wprowadzenie przecięcia nerwu przedsionkowego w leczeniu choroby Meniera
2005 – Wprowadzenie metody ASSR do diagnostyki uszkodzeń narządu słuchu
2010 – Wykonanie pierwszej w świecie operacji wszczepienia obustronnie, symultanicznie implantu ucha środkowego całkowicie wszczepialnego
2013 – Wprowadzenie pełnego zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej za pomocą różnych płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi
2013 – Wykonanie pierwszej w Polsce operacji ziarniniaka cholesterolowego w optyce endoskopowej przez zatokę klinową
2013 – Wprowadzenie unikalnej w świecie metody monitorowania słuchu podczas operacji tympanoplastycznych (równoczesne pomiary laserowe i elektrofizjologiczne)
2013 – Opracowanie zasad diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami równowagi prowadzącymi do upadków
2014 – Opracowanie i wprowadzenie uniwersalnej techniki rekonstrukcji błony bębenkowej
2014 – Opracowanie zasad chirurgii endoskopowej ucha środkowego
2015 – Wprowadzenie zabiegów tyreoplastyki w leczeniu porażeń strun głosowych
2015 – Wprowadzenie nowoczesnej techniki NBI do wczesnego wykrywania raków krtani


Szczegółowy obszar zainteresowań Prof. dr hab. Kazimierza Niemczyka:

  • Chirurgia ucha środkowego – najnowocześniejsze metody rekonstrukcji słuchu umożliwiające weryfikację funkcjonowania słuchu podczas operacji
  • Chirurgia guzów podstawy czaszki, w szczególności nerwiaków nerwu słuchowego oraz przyzwojaków kości skroniowej
  • Chirurgia zawrotów głowy, w szczególności przecięcie nerwów przedsionkowych w chorobie Meniera
  • Implanty ucha środkowego
  • Implanty ślimakowe
  • Chirurgia endoskopowa ucha środkowego i podstawy czaszki
  • Leczenie zaburzeń drożności nosa – małoinwazyjne chirurgiczne leczenie zapalenia zatok przynosowych
  • Chirurgia rekonstrukcyjna w rozległych nowotworach głowy i szyi
  • Chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego.

operacja