Aktualności ?>

Aktualności

Wybory dziekana I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szanowni Państwo,
Wszystkim Państwu, którzy oddali na mnie Swój głos w wyborach na dziekana I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie dziękuję za zaufanie.
Jednocześnie gratuluję nowo wybranym Władzom I Wydziału Lekarskiego WUM.

Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk


Otwarcie zmodernizowanych oddziałów Kliniki Otolaryngologii

7 grudnia 2015 roku odbyło się otwarcie zmodernizowanych Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Katedry i Kliniki Otolaryngologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Modernizacja Oddziałów została przeprowadzona ze środków pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na realizację projektów budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych:

„Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami polityki naukowej, naukowo – technicznej i innowacyjnej Państwa”

“Modernizacja Oddziału Otologii, Audiologii i Foniatrii z Pododdziałem Dziecięcym z dostosowaniem do standardów Unii Europejskiej”

Kierownikiem projektów budowlanych był Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk

Realizacja projektów umożliwiła:

  • Całkowite zmodernizowanie pomieszczeń kliniki
  • Stworzenie systemu informatycznego do prowadzenia badań i aktualizacji danych klinicznych,
  • Zakup nowych urządzeń diagnostycznych – w tym systemu do szybkiej diagnostyki otorynolaryngologicznej, wczesnego wykrywania nowotworów górnych dróg oddechowych
  • Stworzenie sal konferencyjnych umożliwiających łączność z innymi ośrodkami naukowymi na świecie,
  • Stworzenie komfortowych sal chorych, pokojów zabiegowych i nowoczesnych pracowni do prowadzenia badań.
[lg_gallery]