Strona główna ?>

Strona główna

Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

Wykształcenie
1977-1981 – Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
1981-1987 – I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
1991 – Specjalizacja I stopnia z otolaryngologii
1993 – Tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy: „Chirurgiczna rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych”
1994 – Specjalizacja II stopnia z otolaryngologii
1998 – Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Rozprawa habilitacyjna: „Badania kliniczne, radiologiczne, immunohistochemiczne i eksperymentalne nad procesem wzrostu guzów nerwu przedsionkowo-ślimakowego”.
2002 – Specjalizacja II stopnia z audiologii i foniatrii

Języki obce: angielski, francuski, rosyjski, niemiecki

Przebieg pracy zawodowej
1984-1985 – praca w Studenckim Kole Naukowym przy pododdziale Chirurgii Plastycznej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Klatki Piersiowej AM w Warszawie
1985 – praca w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM w Warszawie
1986 – praca w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie
1987-1989 – stażysta, asystent Zakładu Anatomii Prawidłowej i woluntariusz w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM
1989-2003 – kolejno asystent i adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM
1997 – kolejno asystent i adiunkt w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
1996 – ordynator jednego z oddziałów Kliniki
2001-2003 – ordynator oddziału Otologii w Klinice
Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii

Kursy i Staże
1991 – 3-miesięczne stypendium w Paryżu w Klinikach Otolaryngologicznych Szpitala Cochin – Prof. JM Sterkers oraz Szpitala St. Antoine – Prof. H. Chouard
1992 – 3-miesięczny staż w oddziale ORL w Tournai (Belgia) – dr P. Jamart oraz w Brukseli – dr E. De Paepe
1992 – udział w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ślimakowego
1995 – 3-miesięczne stypendium Rządu Francuskiego w Klinice ORL w Lille – Prof. F.M. Vaneecloo
1995-1996 – roczny pobyt (stypendium Rządu Francuskiego i stypendium Towarzystwa Otolaryngologów Okręgu Północnego Francji) w Klinice ORL w Lille (Francja) – Prof. F.M. Vaneecloo
1996 – tygodniowy staż w Klinice ORL w Zurichu – Prof. U. Fisch
1998 – udział w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu pniowego
1990 – Kurs Mikrochirurgii Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
1991 – Kurs Chirurgii Ucha i Kości Skroniowej – Universite de Paris V, College de medecine des Hopitaux – Prof. JM Sterkers
1991 – Staż praktyczny w Szpitalu St-Antoine w Paryżu – Prof. CH. Chouard, zakończony wydaniem zaświadczenia potwierdzającego nabycie umiejętności operacji wszczepiania implantów ślimakowych i ustawiania procesora implantów firmy MXM
1992 – Kurs Otomikrochirurgii -Dr E. de Paepe – Universite Libre de Bruxelles
1994 – XIV Kurs Otologii i Otoneurochirurgii -Faculte de Medecine de Lille – Prof. FM Vaneecloo
1994 – Kurs „Podstawy Chirurgii Nosa i Zatok Przynosowych” organizowany przez Klinikę ORL AM w Warszawie i Department of Otolaryngology, Mayo Clinic, Rochester
1995 – XV Kurs Otologii i Otoneurochirurgii – Faculte de Medecine de Lille – Prof. FM Vaneecloo
1995/1996 – Stypendium Rządu Francuskiego i staż szkoleniowy w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Lille
1996 – XVIII Kurs Chirurgii Częściowej Krtani pod egidą College Francais d’ORL- Prof. JJ Piquet
1996 – Europejskie Warsztaty Szkoleniowe Implantów Ślimakowych – Hannover – Prof. Th Lenarz, Prof. M. Samii
1997 – Dzień Badań nad Implantem Pniowym – Lille – Prof. FM Vaneecloo, Prof. JP Lejeune
1998 – Warsztaty Szkoleniowe Implantów Pniowych (Medel) Zell am Ziller (Austria)
2005 – Warsztaty nt zachowania resztek słuchu przy wszczepianiu implantów ślimakowych Tuluza (Francja)
2006 – Warsztaty –State of the Art w Nerwiakowłókniakowatości typu II , Paryż (Francja)
2008 – Wykonanie pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ucha środowego Carina (implant całowicie wszczepialny)
2009 – Wykonanie pierwszej w świecie operacji jednoczesnego obustronnego wszczepienia implantu ucha środowego Carina
2009 – Warsztaty techniki wszczepiania implantów ślimakowych u pacjentów z resztkami słuchu (Belgia, Mechelen)
2009 – Kurs chirurgii rekonstrukcyjnej z użyciem płatów i przeszczepów z zespoleniami mikronaczyniowymi – Newcastle
2015 – Nasal Alpine Course, Crans Montana

Stanowiska i tytuły
1993 – doktor nauk medycznych
1998 – dr hab. nauk medycznych
2004 – stanowisko Prof. nadzwyczajny AM w Warszawie
2005 – tytuł Profesora nadany przez Prezydenta RP

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA
1997 – Wprowadzenie w Klinice operacji guzów kąta mostowo-móżdżkowego
2000 – Rozpoczęcie i kierowanie programem leczenia głuchoty za pomocą implantów ślimakowych
2004 – Wprowadzenie leczenia choroby Meniera za pomocą przecięcia nerwu przedsionkowego.
2004 – Wprowadzenie leczenia operacyjnego nowotworów części szyjnej przełyku z rekonstrukcją poprzez podciągnięcie żołądka (metoda pull up) we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
2004 – Wprowadzenie monitoringu śródoperacyjnego narządu słuchu u pacjentów operowanych z powodu patologii tylnego dołu czaszki
2004 – Wprowadzenie przecięcia nerwu przedsionkowego w leczeniu choroby Meniera
2005 – Wprowadzenie metody ASSR do diagnostyki uszkodzeń narządu słuchu
2010 – Wykonanie pierwszej w świecie operacji wszczepienia obustronnie, symultanicznie implantu ucha środkowego całkowicie wszczepialnego
2013 – Wprowadzenie pełnego zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej za pomocą różnych płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi
2013 – Wykonanie pierwszej w Polsce operacji ziarniniaka cholesterolowego w optyce endoskopowej przez zatokę klinową
2013 – Wprowadzenie unikalnej w świecie metody monitorowania słuchu podczas operacji tympanoplastycznych (równoczesne pomiary laserowe i elektrofizjologiczne)
2013 – Opracowanie zasad diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami równowagi prowadzącymi do upadków
2014 – Opracowanie i wprowadzenie uniwersalnej techniki rekonstrukcji błony bębenkowej
2014 – Opracowanie zasad chirurgii endoskopowej ucha środkowego
2015 – Wprowadzenie zabiegów tyreoplastyki w leczeniu porażeń strun głosowych
2015 – Wprowadzenie nowoczesnej techniki NBI do wczesnego wykrywania raków krtani

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Przynależność i działalność w organizacjach i towarzystwach naukowych:
Członkostwo:

 1. Polskie Towarzystwo Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi
 2. Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
 3. Europejskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
 4. Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi

FUNKCJE Z WYBORU
Towarzystwa naukowe i organizacje zawodowe
Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki – 2008-2011.
Przewodniczący- elekt Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi- od 2008-2010
Przewodniczący- Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi- 2010-2012
Przewodniczący Sekcji Otologii i Otoneurologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 2006 – 2009
Członek Zarządu Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi
Przewodniczący Komisji ds. Nowelizacji Statutu przy Zarządzie Głównym PTORL.
Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Podstsawy Czaszki – 2009-2017
Konsultant Wojewódzki ds Otolaryngologii – od 2007 r – 2014 r.
Przewodniczący Rady Programowej Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce (2003-2008)
Reprezentant Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów chirurgów Głowy i Szyi w Komitecie UEMS ORL
Redaktor Naczelny Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego – od 2011 r.
Zastępca Redaktora Naczelnego Audiofonologii

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie – od 2003
Pełnomocnik Dziekana I Wydziału Lekarskiego ds. nauczania Audiofoniologii – 2005-2008
Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds III i IV roku studentów medycyny –2008-2012
Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds studiów licencjackich–2012-2016.
Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds Oceny Nauczycieli Akademickich- 2012-2016
Członek Senaciej Komisji Finansów 2012-2016
Członek Senackiej Komisji Dydaktyki 2012-2016


SZCZEGÓLNY OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

 • Chirurgia ucha środkowego – najnowocześniejsze metody rekonstrukcji słuchu umożliwiające weryfikację funkcjonowania słuchu podczas operacji
 • Chirurgia guzów podstawy czaszki, w szczególności nerwiaków nerwu słuchowego oraz przyzwojaków kości skroniowej
 • Chirurgia zawrotów głowy, w szczególności przecięcie nerwów przedsionkowych w chorobie Meniera
 • Implanty ucha środkowego
 • Implanty ślimakowe
 • Chirurgia endoskopowa ucha środkowego i podstawy czaszki
 • Leczenie zaburzeń drożności nosa – małoinwazyjne chirurgiczne leczenie zapalenia zatok przynosowych
 • Chirurgia rekonstrukcyjna w rozległych nowotworach głowy i szyi
 • Chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego