Strona główna ?>

Strona główna

Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

Wykształcenie 1977-1981 – Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 1981-1987 – I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie 1991 – Specjalizacja I stopnia z otolaryngologii 1993 – Tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy: „Chirurgiczna rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych” 1994 – Specjalizacja II stopnia z otolaryngologii 1998 – Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Rozprawa habilitacyjna: „Badania kliniczne, radiologiczne, immunohistochemiczne i eksperymentalne nad procesem wzrostu guzów nerwu przedsionkowo-ślimakowego”. 2002 – Specjalizacja II stopnia z audiologii i foniatrii Języki obce: angielski, francuski, rosyjski, niemiecki Przebieg pracy zawodowej 1984-1985 – praca w Studenckim Kole Naukowym przy pododdziale Chirurgii Plastycznej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Klatki Piersiowej AM w Warszawie 1985 – praca w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM w Warszawie 1986 – praca w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie 1987-1989 – stażysta, asystent Zakładu Anatomii Prawidłowej i woluntariusz w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM 1989-2003 – kolejno asystent i adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM 1997 – kolejno asystent i adiunkt w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 1996 – ordynator jednego z oddziałów Kliniki 2001-2003 – ordynator oddziału Otologii w Klinice Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Kursy i Staże 1991 – 3-miesięczne stypendium w Paryżu w Klinikach Otolaryngologicznych Szpitala Cochin - Prof. JM Sterkers oraz Szpitala St. Antoine - Prof. H. Chouard 1992 – 3-miesięczny staż w oddziale ORL w Tournai (Belgia) - dr P. Jamart oraz w Brukseli - dr E. De Paepe 1992 – udział w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ślimakowego 1995 – 3-miesięczne stypendium Rządu Francuskiego w Klinice ORL w Lille - Prof. F.M. Vaneecloo 1995-1996 – roczny pobyt (stypendium Rządu Francuskiego i stypendium Towarzystwa Otolaryngologów Okręgu Północnego Francji) w Klinice ORL w Lille (Francja) - Prof. F.M. Vaneecloo 1996 – tygodniowy staż w Klinice ORL w Zurichu - Prof. U. Fisch 1998 – udział w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu pniowego 1990 – Kurs Mikrochirurgii Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 1991 – Kurs Chirurgii Ucha i Kości Skroniowej - Universite de Paris V, College de medecine des Hopitaux - Prof. JM Sterkers 1991 – Staż praktyczny w Szpitalu St-Antoine w Paryżu - Prof. CH. Chouard, zakończony wydaniem zaświadczenia potwierdzającego nabycie umiejętności operacji wszczepiania implantów ślimakowych i ustawiania procesora implantów firmy MXM 1992 – Kurs Otomikrochirurgii -Dr E. de Paepe - Universite Libre de Bruxelles 1994 – XIV Kurs Otologii i Otoneurochirurgii -Faculte de Medecine de Lille - Prof. FM Vaneecloo 1994 – Kurs „Podstawy Chirurgii Nosa i Zatok Przynosowych” organizowany przez Klinikę ORL AM w Warszawie i Department of Otolaryngology, Mayo Clinic, Rochester 1995 – XV Kurs Otologii i Otoneurochirurgii - Faculte de Medecine de Lille - Prof. FM Vaneecloo 1995/1996 – Stypendium Rządu Francuskiego i staż szkoleniowy w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Lille 1996 – XVIII Kurs Chirurgii Częściowej Krtani pod egidą College Francais d’ORL- Prof. JJ Piquet 1996 – Europejskie Warsztaty Szkoleniowe Implantów Ślimakowych - Hannover - Prof. Th Lenarz, Prof. M. Samii 1997 – Dzień Badań nad Implantem Pniowym - Lille - Prof. FM Vaneecloo, Prof. JP Lejeune 1998 – Warsztaty Szkoleniowe Implantów Pniowych (Medel) Zell am Ziller (Austria) 2005 – Warsztaty nt zachowania resztek słuchu przy wszczepianiu implantów ślimakowych Tuluza (Francja) 2006 – Warsztaty –State of the Art w Nerwiakowłókniakowatości typu II , Paryż (Francja) 2008 – Wykonanie pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ucha środowego Carina (implant całowicie wszczepialny) 2009 – Wykonanie pierwszej w świecie operacji jednoczesnego obustronnego wszczepienia implantu ucha środowego Carina 2009 – Warsztaty techniki wszczepiania implantów ślimakowych u pacjentów z resztkami słuchu (Belgia, Mechelen) 2009 – Kurs chirurgii rekonstrukcyjnej z użyciem płatów i przeszczepów z zespoleniami mikronaczyniowymi - Newcastle 2015 – Nasal Alpine Course, Crans Montana Stanowiska i tytuły 1993 – doktor nauk medycznych 1998 – dr hab. nauk medycznych 2004 – stanowisko Prof. nadzwyczajny AM w Warszawie 2005 – tytuł Profesora nadany przez Prezydenta RP DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA 1997 – Wprowadzenie w Klinice operacji guzów kąta mostowo-móżdżkowego 2000 – Rozpoczęcie i kierowanie programem leczenia głuchoty za pomocą implantów ślimakowych 2004 – Wprowadzenie leczenia choroby Meniera za pomocą przecięcia nerwu przedsionkowego. 2004 – Wprowadzenie leczenia operacyjnego nowotworów części szyjnej przełyku z rekonstrukcją poprzez podciągnięcie żołądka (metoda pull up) we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby 2004 – Wprowadzenie monitoringu śródoperacyjnego narządu słuchu u pacjentów operowanych z powodu patologii tylnego dołu czaszki 2004 – Wprowadzenie przecięcia nerwu przedsionkowego w leczeniu choroby Meniera 2005 – Wprowadzenie metody ASSR do diagnostyki uszkodzeń narządu słuchu 2010 – Wykonanie pierwszej w świecie operacji wszczepienia obustronnie, symultanicznie implantu ucha środkowego całkowicie wszczepialnego 2013 – Wprowadzenie pełnego zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej za pomocą różnych płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi 2013 – Wykonanie pierwszej w Polsce operacji ziarniniaka cholesterolowego w optyce endoskopowej przez zatokę klinową 2013 – Wprowadzenie unikalnej w świecie metody monitorowania słuchu podczas operacji tympanoplastycznych (równoczesne pomiary laserowe i elektrofizjologiczne) 2013 – Opracowanie zasad diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami równowagi prowadzącymi do upadków 2014 – Opracowanie i wprowadzenie uniwersalnej techniki rekonstrukcji błony bębenkowej 2014 – Opracowanie zasad chirurgii endoskopowej ucha środkowego 2015 – Wprowadzenie zabiegów tyreoplastyki w leczeniu porażeń strun głosowych 2015 – Wprowadzenie nowoczesnej techniki NBI do wczesnego wykrywania raków krtani DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA Przynależność i działalność w organizacjach i towarzystwach naukowych: Członkostwo:
 1. Polskie Towarzystwo Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi
 2. Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
 3. Europejskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
 4. Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi
FUNKCJE Z WYBORU Towarzystwa naukowe i organizacje zawodowe Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki – 2008-2011. Przewodniczący- elekt Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi- od 2008-2010 Przewodniczący- Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi- 2010-2012 Przewodniczący Sekcji Otologii i Otoneurologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 2006 - 2009 Członek Zarządu Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi Przewodniczący Komisji ds. Nowelizacji Statutu przy Zarządzie Głównym PTORL. Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Podstsawy Czaszki – 2009-2017 Konsultant Wojewódzki ds Otolaryngologii – od 2007 r – 2014 r. Przewodniczący Rady Programowej Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce (2003-2008) Reprezentant Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów chirurgów Głowy i Szyi w Komitecie UEMS ORL Redaktor Naczelny Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego – od 2011 r. Zastępca Redaktora Naczelnego Audiofonologii WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie – od 2003 Pełnomocnik Dziekana I Wydziału Lekarskiego ds. nauczania Audiofoniologii – 2005-2008 Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds III i IV roku studentów medycyny –2008-2012 Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds studiów licencjackich–2012-2016. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds Oceny Nauczycieli Akademickich- 2012-2016 Członek Senaciej Komisji Finansów 2012-2016 Członek Senackiej Komisji Dydaktyki 2012-2016 SZCZEGÓLNY OBSZAR ZAINTERESOWAŃ
 • Chirurgia ucha środkowego – najnowocześniejsze metody rekonstrukcji słuchu umożliwiające weryfikację funkcjonowania słuchu podczas operacji
 • Chirurgia guzów podstawy czaszki, w szczególności nerwiaków nerwu słuchowego oraz przyzwojaków kości skroniowej
 • Chirurgia zawrotów głowy, w szczególności przecięcie nerwów przedsionkowych w chorobie Meniera
 • Implanty ucha środkowego
 • Implanty ślimakowe
 • Chirurgia endoskopowa ucha środkowego i podstawy czaszki
 • Leczenie zaburzeń drożności nosa – małoinwazyjne chirurgiczne leczenie zapalenia zatok przynosowych
 • Chirurgia rekonstrukcyjna w rozległych nowotworach głowy i szyi
 • Chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego